Banner สมาคม

เนื้อหา

logo2

รายชื่อโครงการที่ได้รับรางวัลนิยมไทยดีเด่นเพื่อขอทุน
ประจำปี ๒๕๕๗

 

๑. โครงการ “ปลูกฝังเสริมสร้าง ศิลปวัฒนธรรมไทย” จากโรงเรียนวัดศาลาครืน  

๒. โครงการ “ส่งเสริมมารยาทงามอย่างไทย” จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> ดาวน์โหลด <<