Banner สมาคม

ช่วงปี 2556 - 2560

 ช่วงปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

 

ผศ.ชลลดา มงคลวนิช นายกสมาคมแสดงความยินดีกับ
ดร.สุชานี แสงสุวรรณ เลขาธิการ สมาคมนิยมไทย 
ได้รับการประทาน"รางวัลเหมราช"จาก ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล 
ในฐานะเป็น "บุคคลต้นแบบผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ"
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

dsc 0683 


 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนิยมไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

DSC 0691


 สมาคมนิยมไทยจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี ๒๕๖๐
ณ สนาม TPD BOWLING บางบอน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

IMG 6197


 

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

ณ โรงแรม Best western Plus Wanda Grand Hotel
เมื่อ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

312688 edit


 

นายกสมาคมมอบของขวัญแสดงความยินดีกับ 
อ.นฤเทพ สิทธิชาญคุณะ ในโอกาสครบรอบวันเกิดในเดือนตุลาคมนี้

312687 edit


 

คณะกรรมการบริหารสมาคม แสดงความยินดีกับคุณสุชานี แสงสุวรรณ
ในโอกาสได้รับรางวัลAsean Smart Star Award 2017
จัดโดยสภาศิลปวัฒนธรรมจิตตานุภาพ

คณะกรรมการ


 

สมาคมนิยมไทย ส่งมอบดอกไม้จันทร์เพื่อน้อยถวายเป็น
พระราชกุศลในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

20992561 155201668391828 7128107040408726134 n


 

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณประดิษฐ์ พรศิริชัยวัฒนา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 ณ วัดพระศรีหาธาตุวรมหาวิหาร
ศาลา 8 บางเขน กรุงเทพฯ 

9


  

The winner team of business news quiz 2017

20108325 1988629741366115 4914870261758943582 n


 

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนิยมไทย ครั้งที่ 8/2560
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม Millennium
ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น มหาวิทยาลัยสยาม


  

การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ได้รับเลือกตั้ง ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

148226


 

สมาชิกสมาคมนิยมไทย เข้าศึกษาการทำดอกไม้จันทร์
จากสมาคมสตรีไทย เพื่อนำมาเผยแพร่สู่ประชาชน
ในวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐


 

การประชุมใหญ่ สามัญประจำปี ๒๕๖๐
วันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องบงกชรัตน์ บี โรงแรมรอยัลริเวอร์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๖๖/๑
ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


งานราตรีนิยมไทย หัวใจรักชาติ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๐
วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

 


สมาคมนิยมไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

1111 


 ประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐


โครงการยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙


 

โครงการเลี้ยงอาหารเย็นและบริจาคสิ่งของ
ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางแค
เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙


งานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ ๓๐๐ โบว์ลิ่งเดอะมอลล์ ๔ ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร


การประชุมใหญ่ สามัญประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องบงกชรัตน์ บี โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 แสดงความยินดีแก่ ดร.ฉัฐชุลี เรืองศิริ และ คุณสุชานี แสงสุวรรณ

   yindeeการประชุมสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

คณะกรรมการบริหารสมาคมนิยมไทยณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านสวนท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘


การประชุมใหญ่ สามัญประจำปี ๒๕๕๘
วันเสาร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องบงกชรัตน์ บี โรงแรมรอยัลริเวอร์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๖๖/๑
ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 


 การศึกษาดูงาน บริษัท เซเรบรอท (ประเทศไทย) จำกัด
ณ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ๒ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ 


 

งานสัปดาห์นิยมไทยหัวใจรักชาติ ปี ๒๕๕๘

  2556-2560-02

2556-2560-03

2556-2560-04

2556-2560-05

 


 

รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เพื่อมอบให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

2556-2560-01

  


  

 แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวานิช
ในโอกาสได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมนิยมไทยต่ออีกวาระหนึ่ง

picnayok 


01 1 01 2

 01 3 01 4


 

โครงการยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๗