Banner สมาคม

ช่วงปี 2561 - 2562

 

ช่วงปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

newงานราตรีนิยมไทย หัวใจรักชาติ ครั้งที่ ๔
ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้า แกรนด์ แจ้งวัฒนะฯ
โดยมีการมอบรางวัลนิยมไทยดีเด่น ประเภทบุคคล
ประเภทครอบครัว และประเภทองค์กร และการแสดงต่างๆ
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

img-177


 

นายกสมาคม ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิชแสดงความยินดีกับกรรมการบริหาร ที่ได้รับรางรางวัลในการประชุมคณะกรรมการบริการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ได้แก่ คุณนฤเทพ สิทธิชาญคุนะ รับรางวัล "เหมราช" บุคคลต้นแบบแห่งปี และรางวัล "ธรรมนาคราช" และ รศ(พิเศษ) ดร.สุชานี แสงสุวรรณ เข้ารับรางวัล"เหมราช" บุคคลต้นแบบแห่งปี ๒๕๖๑ คณะกรรมการบริหารสมาคมกับชุดประชาชนจิตอาสา

671265


โครงการค่ายวัฒนธรรม รุ่น ๑๐
วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก 


 โครงการค่ายวัฒนธรรม รุ่น ๑๐
วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสยาม


 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ สมาคมนิยมไทย
ในวันที่เสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์