Banner สมาคม

ประชาสัมพันธ์ 

สมาคมนิยมไทยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดคำขวัญ
ในหัวข้อ “คนไทย รักชาติ นิยมความเป็นไทย”
ชิงเงินรางวัลกว่า ๖,๐๐๐ บาท (พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ) 

 word award

 รายละเอียดการสมัคร | ดาวห์โหลดใบสมัคร


"สมาคมนิยมไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสยาม"
ขอเชิญชวนโรงเรียน น้องๆ มัธยมตอนปลาย
เข้าร่วมโครงการยุวฑูตนิยมไทย รุ่น ๑๐   
ในวันเสาร์ที่ ๑ และ วันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

Ad ยวฑต รนท 10-2


ขอเชิญสมาชิกสมาคมนิยมไทย
เข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปี
 
ในวันที่เสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์  
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.

 โปสเตอรประชม 2561

>>> กรอกแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม <<< 


 

 สมาคมนิยมไทย ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี ๒๕๖๐
ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สนาม TPD BOWLING บางบอน 
กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๒-๘๖๘-๖๐๐๐ ต่อ ๕๒๑๑

Bowling date-07102560

กำหนดการแข่งขัน

  - วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เปิดรับลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มแข่งขัน เวลา ๐๙.๐๐ น.

สถานที่แข่งขัน

- สนาม TPD BOWLING เลขที่ ๑ ซอยเอกชัย ๙๕ ถนนเอกชัย เขตบางบอน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ โทร ๐๒-๔๑๖-๙๗๓๔ หรือ ๐๘๖-๓๐๓-๐๓๐๓

กติกาการแข่งขัน

- แข่งขันแบบทีมๆ ละ ๓ คน แข่งขันทั้งหมด ๓ เกม จะมีชายหญิงผสม หรือเฉพาะชาย
  และหรือเฉพาะหญิง ก็ได้ไม่จำกัด

- ไม่จำกัดอายุผู้เล่น
- แข่งขัน ๓ เกม แบบคู่สไตรค์ คี่เป็นสแปร์ และนับรวม ๓ เกม
- ถือเอาคะแนนพินล้มสูงสุดรวม ๓ เกม เป็นเกณฑ์ตัดสิน กรณีคะแนนพินล้มเท่ากัน
  จะถือเอาคะแนนรวมในเกมสุดท้ายเป็นเกมตัดสิน

- ผู้แข่งขันที่ได้รางวัลประเภททีมแล้ว ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลประเภทบุคคล
- ไม่มีการเปิดไฟฟาวล์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักโบว์ลิ่งมือใหม่ หรือผู้ไม่เคยโยนโบว์ลิ่งมีโอกาสรับรางวัล
- กติกาอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในที่นี้ให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขันทั่วไป
- การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นสิ้นสุด

ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

- ทีมกิตติมศักดิ์             ทีมละ     ๕,๐๐๐     บาท
- ทีมธรรมดาทั่วไป         ทีมละ     ๓,๐๐๐     บาท

รางวัลการแข่งขัน

  ๑. ประเภททีมมี ๓ รางวัล เป็นถ้วยรางวัลเกียรติยศ ดังนี้
- ทีมชนะเลิศ ถ้วยรางวัลเกียรติยศขององคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข
- ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ถ้วยรางวัลเกียรติยศของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
- ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ถ้วยรางวัลเกียรติยศของ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๒. ประเภทบุคคล ประกอบด้วย
สามเกมรวมสูงสุด ชาย ๒ รางวัล
สามเกมรวมสูงสุด หญิง ๒ รางวัล
เกมเดียวสูงสุด ชาย ๒ รางวัล
เกมเดียวสูงสุด หญิง ๒ รางวัล

* ผู้เล่นมีสิทธิ์ได้รับ ๑ รางวัลเท่านั้น
* มีของกำนัลมากมายสำหรับแจกให้ผู้เล่นทุกท่านในงานนี้

สอบถามรายละเอียด

สมาคมนิยมไทย                         โทรศัพท์ ๐๒-๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๕๒๑๑
                                                 โทรสาร  ๐๒-๘๖๘-๔๓๕๑
คุณสุคนธ์ สนธิ                            ๐๘๖-๓๐๗-๔๐๕๐
คุณธัญญารัตน์ กลิ่นเนียม             ๐๙๕-๕๐๒-๖๑๖๗

**โปรดส่งใบสมัครแข่งขันภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐**

ดาวห์โหลดใบสมัคร

ไฟล์ที่1  |  ไฟล์ที่2

 

กำหนดการแข่งขัน