Banner สมาคม

วิดีทัศน์กิจกรรม   

ข่าวงานราตรีนิยมไทย หัวใจรักชาติ ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๒

img-203

>> คลิกรับชมวิดีทัศน์ << 


 ผู้ได้รับรางวัลนิยมไทยดีเด่นครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

img-203

>> คลิกรับชมวิดีทัศน์ << 


 สัมภาษณ์ความรู้สึก นางสาวเยาวพา กาญสะอาด 
(โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม)
ที่ได้รับรางวัลยุวฑูตนิยมไทยดีเด่นรุ่นที่ ๑๐

img-120

>> คลิกรับชมวิดีทัศน์ <<


งานราตรีนิยมไทยหัวใจรักชาติ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๐
ปาฐกถา เรื่องในหลวงของแผ่นดิน

thumbnail1

>> คลิกรับชมวิดีทัศน์ <<


งานราตรีนิยมไทยหัวใจรักชาติ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๐
ภาพข่าวโทรทัศน์ NEW TV 18

thumbnail1

>> คลิกรับชมวิดีทัศน์ <<