Banner สมาคม

 

ช่วงปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

สมาคมนิยมไทยจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ 
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์

คลิกดูเพิ่มเติม...

มอบทุนการศึกษาให้ผูชนะคำขวัญ
หัวข้อ "คนไทย รักชาติ นิยมความเป็นไทย"

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวปัณฑมาส  บุญญาณ์พัฒน์ปภา
ไทยนิยมไทย   คือหัวใจของชาติ
เสริมศิลป์สร้างศาสตร์   คือปราชญ์แห่งแผ่นดิน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
นายอภิสิทธิ์ ไชยสรณะ  
มรดกอันล้ำค่า   รักษาความเป็นไทย
ดำรงอนุรักษ์ไว้   เพื่อชาติไทยมั่นคง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
นางสาวชญานิษฐ์  ไพปัญญา
อนุรักษ์ความเป็นไทย   สืบสานคงไว้   ภูมิใจทั้งแผ่นดิน


 ๑. โครงการศรีบุณยนนท์ รักไทย นิยมไทย สืบสานความเป็นไทย
(โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี)

๒. โครงการคุณธรรม บ้านของพ่อ King Project
(โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย)

 ๓. โครงการเทศน์มหาชาติ มหาทานบารมี สตรีวัดระฆัง
(โรงเรียนสตรีวัดระฆัง)

๔. โครงการ "ยิ้มก็ง่าย ไหว้ก็งาม" Friendly Smile and Beautiful Respect
(โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม)


 ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช นายกสมาคม
และคุณไพโรจน์ เกษแม่นกิจ ถ่ายภาพร่วมกับสมาชิกใหม่
ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 


 newงานราตรีนิยมไทย หัวใจรักชาติ ครั้งที่ ๔
ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้า แกรนด์ แจ้งวัฒนะฯ
โดยมีการมอบรางวัลนิยมไทยดีเด่น ประเภทบุคคล
ประเภทครอบครัว และประเภทองค์กร และการแสดงต่างๆ
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

img-177


 

นายกสมาคม ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิชแสดงความยินดีกับกรรมการบริหาร ที่ได้รับรางรางวัลในการประชุมคณะกรรมการบริการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ได้แก่ คุณนฤเทพ สิทธิชาญคุนะ รับรางวัล "เหมราช" บุคคลต้นแบบแห่งปี และรางวัล "ธรรมนาคราช" และ รศ(พิเศษ) ดร.สุชานี แสงสุวรรณ เข้ารับรางวัล"เหมราช" บุคคลต้นแบบแห่งปี ๒๕๖๑ คณะกรรมการบริหารสมาคมกับชุดประชาชนจิตอาสา

671265


โครงการค่ายวัฒนธรรม รุ่น ๑๐
วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก 


 โครงการค่ายวัฒนธรรม รุ่น ๑๐
วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสยาม


 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ สมาคมนิยมไทย
ในวันที่เสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์