Banner สมาคม

ช่วงปี 2556 - 2560

 ช่วงปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

 

ผศ.ชลลดา มงคลวนิช นายกสมาคมแสดงความยินดีกับ
ดร.สุชานี แสงสุวรรณ เลขาธิการ สมาคมนิยมไทย 
ได้รับการประทาน"รางวัลเหมราช"จาก ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล 
ในฐานะเป็น "บุคคลต้นแบบผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ"
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

dsc 0683 

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/contact?id=111#sigFreeId67bb11d266


 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนิยมไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

DSC 0691

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/contact?id=111#sigFreeIdca70f9f70c


 สมาคมนิยมไทยจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี ๒๕๖๐
ณ สนาม TPD BOWLING บางบอน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

IMG 6197

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/contact?id=111#sigFreeIdbf82359360


 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
ณ โรงแรม Best western Plus Wanda Grand Hotel
เมื่อ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

312688 edit

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/contact?id=111#sigFreeId424185c0ed


 นายกสมาคมมอบของขวัญแสดงความยินดีกับ 
อ.นฤเทพ สิทธิชาญคุณะ ในโอกาสครบรอบวันเกิดในเดือนตุลาคมนี้

312687 edit


 คณะกรรมการบริหารสมาคม แสดงความยินดีกับคุณสุชานี แสงสุวรรณ
ในโอกาสได้รับรางวัลAsean Smart Star Award ๒๕๖๐
จัดโดยสภาศิลปวัฒนธรรมจิตตานุภาพ

คณะกรรมการ


สมาคมนิยมไทย ส่งมอบดอกไม้จันทร์เพื่อน้อยถวายเป็น
พระราชกุศลในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

20992561 155201668391828 7128107040408726134 n

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/contact?id=111#sigFreeIdc4707c92c9


ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม คุณประดิษฐ์ พรศิริชัยวัฒนา 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระศรีหาธาตุวรมหาวิหาร 
ศาลา ๘ บางเขน กรุงเทพฯ 

9

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/contact?id=111#sigFreeId32e4dfd1e3


 

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนิยมไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม Millennium
ชั้น ๑๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชั้น มหาวิทยาลัยสยาม

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/contact?id=111#sigFreeIdb14cad24a0


  การประชุมคณะกรรมการบริหารที่ได้รับเลือกตั้ง ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

148226


 สมาชิกสมาคมนิยมไทย เข้าศึกษาการทำดอกไม้จันทร์
จากสมาคมสตรีไทย เพื่อนำมาเผยแพร่สู่ประชาชน
ในวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/contact?id=111#sigFreeId27c0b3de27


 

การประชุมใหญ่ สามัญประจำปี ๒๕๖๐
วันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องบงกชรัตน์ บี โรงแรมรอยัลริเวอร์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๖๖/๑
ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/contact?id=111#sigFreeId64f48ebac9


งานราตรีนิยมไทย หัวใจรักชาติ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๐
วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/contact?id=111#sigFreeId888b2d3332
 


สมาคมนิยมไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

1111 


 ประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/contact?id=111#sigFreeId9dab541bde


โครงการยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/contact?id=111#sigFreeIdfd32a1c72e


 โครงการเลี้ยงอาหารเย็นและบริจาคสิ่งของ
ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางแค
เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/contact?id=111#sigFreeIdc805e0f00c


งานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ ๓๐๐ โบว์ลิ่งเดอะมอลล์ ๔ ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/contact?id=111#sigFreeId025bc6f826


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหารสมาคมนิยมไทย
ผู้ได้รับรางวัลนิยมไทย และทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ
ประกวดภาพวาดในงานรวมใจภักดิ์ รักสยาม

BANK0326

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/contact?id=111#sigFreeId76e401efd3


 

การประชุมใหญ่ สามัญประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องบงกชรัตน์ บี โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/contact?id=111#sigFreeId21c70747fa
 แสดงความยินดีแก่ ดร.ฉัฐชุลี เรืองศิริ และ คุณสุชานี แสงสุวรรณ

   yindeeการประชุมสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

คณะกรรมการบริหารสมาคมนิยมไทยณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านสวนท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/contact?id=111#sigFreeIdda32492902


การประชุมใหญ่ สามัญประจำปี ๒๕๕๘
วันเสาร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องบงกชรัตน์ บี โรงแรมรอยัลริเวอร์ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๖๖/๑
ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/contact?id=111#sigFreeId26fc2a0261
 


 การศึกษาดูงาน บริษัท เซเรบรอท (ประเทศไทย) จำกัด
ณ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ๒ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ 

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/contact?id=111#sigFreeId8a8cc582b3


 

งานสัปดาห์นิยมไทยหัวใจรักชาติ ปี ๒๕๕๘

2556-2560-02

2556-2560-03

2556-2560-04

2556-2560-05

img 3

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/contact?id=111#sigFreeIdb3e47132c9
  


 รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ
การขับร้องในงานสัปดาห์นิยมไทยหัวใจรักชาติ ปี ๒๕๕๗

img 1

img 2


 รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เพื่อมอบให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

2556-2560-01

  


  แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวานิช
ในโอกาสได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมนิยมไทยต่ออีกวาระหนึ่ง

picnayok 


01 1 01 2

 01 3 01 4


 โครงการยุวทูตนิยมไทย รุ่นที่ ๘

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/contact?id=111#sigFreeId8217a48f4b


งานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี ๒๕๕๖

img 1

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/contact?id=111#sigFreeId1fb1d91c0b