Banner สมาคม

ช่วงปี 2551 - 2555

 ช่วงปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕


งานเคารพพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี
ณ ศาลาดุสิดาลัย ปี ๒๕๕๔

 2554-set1-01 

 

คณะกรรมการบริหารบริจาคสิ่งของ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

2554-set2-01

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/menu4?id=110#sigFreeId21314d5d13

 

 พิธีมอบรางวัล โครงการ “สุขร่มเย็นทั่วหล้าด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/menu4?id=110#sigFreeId4eb99eb7e1


 มอบถุงยังชีพ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/menu4?id=110#sigFreeId840ca1dcc8


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/menu4?id=110#sigFreeId5f09ed5225

   

ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการในงานรวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม ปี ๒๕๕๕

5

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/menu4?id=110#sigFreeId5c6c80e971
View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/menu4?id=110#sigFreeId1ed907ea04

  

สมาคมนิยมไทยร่วมกับภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยสยาม บริจาคสิ่งของ ณ มูลนิธิเด็ก  

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/menu4?id=110#sigFreeIdf9f65dcaef

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ 

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/menu4?id=110#sigFreeIdc0a67eb9be


การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยสากล 

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/menu4?id=110#sigFreeId3245417998

  

การแข่งขันโบวลิ่งการกุศลประจำปี ๒๕๕๕

img 1969 

View the embedded image gallery online at:
http://niyomthai.or.th/index.php/menu4?id=110#sigFreeId85d68e16a0